Nutri Tall 0+ Chuyên Biệt Phát Triển Chiều Cao Cho Trẻ 0-24 Tháng Tuổi

Bổ sung Vitamin D3, MK7 và các dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao chuyên biệt cho trẻ 0-24 tháng tuổi
Số công bố: 705/2022/ĐKSP của Bộ Y Tế
Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Medzavy đạt chuẩn GMP