Hỗ trợ phát triển chiều cao Nutri Tall 1 – Chuyên biệt cho trẻ dưới 8 tuổi

Dùng cho trẻ từ 2 đến 7 tuổi

Tăng trưởng chiều cao
Phòng ngừa còi xương
Bổ sung dinh dưỡng toàn diện
Tăng cường miễn dịch