Hỗ trợ phát triển chiều cao Nutri Tall 2 – Chuyên biệt cho trẻ 8-18 tuổi

Bổ sung Canxi Hữu Cơ Tảo Biển Đỏ, Canxi Nano, Vitamin D3, MK7 và các dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao chuyên biệt cho trẻ 8-18 tuổi
Số công bố: 2671/2020/ĐKSP của Bộ Y Tế
Sản xuất tại: Nhà máy công nghệ cao đạt chuẩn GMP